Kancelaria Adwokacka
Adwokat Radosław Kostrubiec
Profesjonalna Pomoc Prawna

KANCELARIA ADWOKACKA W ZAMOŚCIU


Adwokat Radosław Kostrubiec świadczy profesjonalną pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.

W kancelarii adwokackiej możliwe jest uzyskanie doraźnej pomocy w formie porady prawnej oraz reprezentacja przez adwokata w toku całego postępowania sądowego. Każda sprawa prowadzona jest z najwyższą starannością oraz gwarancją pełnej dyskrecji. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT.

PRAWNIK


Adwokat Radosław Kostrubiec jest absolwentem prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Lublinie oraz prowadzi działalność naukową i dydaktyczną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Swoje doświadczenie zdobywał w renomowanej lubelskiej kancelarii adwokackiej występując przed sądami w całej Polsce.

Obszary działania kancelarii prawnej:


Teren działania kancelarii prawnej:

Adwokat Radosław Kostrubiec prowadzi kancelarię prawną w mieście Zamość. Kancelaria świadczy pomoc prawną również na terenie właściwości Sądu w Tomaszowie Lubelskim, Lublinie, Świdniku, Krasnymstawie, Biłgoraju, Janowie Lubelskim i Hrubieszowie.

Ponadto adwokat Radosław Kostrubiec reprezentuje Klientów na terenie całego kraju.


Zakres świadczonej pomocy prawnej:

Kancelaria świadczy usługi prawnicze następującym w zakresie:

 • sporządzanie pozwów (w tym przed e-sądem)
 • sporządzanie odpowiedzi na pozew
 • zastępowanie klientów przed sądami oraz w negocjacjach pozasądowych
 • redagowanie apelacji od wyroków

Działania adwokata w zakresie prawa cywilnego obejmują w szczególności sprawy o:

 • roszczenia wynikające z umów w szczególności: sprzedaży, o dzieło, najmu, o roboty budowlane, pożyczki, zlecenia, komisu
 • zasiedzenie nieruchomości i ustanowienie służebności drogi koniecznej
 • rozgraniczenie nieruchomości
 • ochronę naruszonego posiadania
 • ochronę dóbr osobistych

Uzyskiwanie odszkodowania od zakładów ubezpieczeń za:

 • śmierć osoby bliskiej
 • wypadek przy pracy
 • szkodę na majątku
 • występowanie w postępowaniu jako pełnomocnik dłużnika lub wierzyciela
 • powództwa przeciwegzekucyjne
 • skargi na czynności komornika
 • rozwód
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • separacja
 • alimenty
 • ustalenie lub zakazanie kontaktów pomiędzy rodzicem a dzieckiem
 • ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie, przywrócenie i powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
 • ubezwłasnowolnienie
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • zachowek
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia
 • unieważnienie testamentu
 • obrona w trakcie postępowania przygotowawczego
 • obrona w trakcie postępowania karnego przed sądem
 • postępowanie karno – skarbowe
 • postępowanie w sprawach o wykroczenia
 • postępowanie w sprawach nieletnich
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych
 • sporządzanie i popieranie prywatnych aktów oskarżenia
 • apelacje od wyroków karnych
 • wznowienie postępowania karnego

Postępowanie po uprawomocnieniu wyroku:

 • odroczenia wykonania kary
 • przerwy w wykonaniu kary
 • zawieszenie wykonania kary
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie lub tymczasowe aresztowanie
 • obsługa prawna przedsiębiorców
 • negocjacje umów
 • przygotowywanie umów
 • opinie prawne
 • pozwy o zapłatę
 • doradztwo w zakresie odpowiedzialności członków zarządu
 • reprezentacja przed sądami i organami administracji
 • odwołania od decyzji organów pierwszej instancji
 • skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych
 • skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • wznowienie postępowania administracyjnego
 • skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez ograny administracji
 • reprezentacja pracowników oraz pracodawców przed sądem pracy
 • powództwa o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne
 • powództwa o przywrócenie do pracy
 • odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę
 • reprezentacja pracowników w sprawach związanych z dyskryminacją i mobbingiem w pracy.

BLOG

Zapraszam do odwiedzenia oficjalnego bloga kancelarii.
adw. Radosław Kostrubiec

Kancelaria Adwokacka Adwokata Radosława Kostrubiec jako czwarta w Polsce i jedyna w Zamościu dołączyła do projektu „Law in Action”

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie rozpoczął II edycję programu stażowego „Law in Action” przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego. Kancelaria Adwokacka Adwokata Radosława Kostrubiec jest jedyną Kancelarią Adwokacką w Zamościu będącą jednostką przyjmującą tego projektu. Zapraszam do aplikowania.

Czytaj więcej

Czy za opóźniony lot należą nam się pieniądze od przewoźnika? Blog Adwokat Zamość

Powołując się na prawo unijne możemy żądać od przewoźnika określonej sumy pieniężnej, niezależnie od tego, czy ponieśliśmy faktyczną materialną szkodę z tytułu opóźnienia w locie.

Czytaj więcej

Skontaktuj się z nami