Kancelaria Adwokacka
Adwokat dr Radosław Kostrubiec
Profesjonalna Pomoc Prawna

KANCELARIA ADWOKACKA W ZAMOŚCIU


Adwokat dr Radosław Kostrubiec świadczy profesjonalną pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.

W kancelarii adwokackiej możliwe jest uzyskanie doraźnej pomocy w formie porady prawnej oraz reprezentacja przez adwokata w toku całego postępowania sądowego. Każda sprawa prowadzona jest z najwyższą starannością oraz gwarancją pełnej dyskrecji. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT.

PRAWNIK


Adwokat dr Radosław Kostrubiec jest absolwentem prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Lublinie. Swoje doświadczenie zdobywał w renomowanej lubelskiej kancelarii adwokackiej występując przed sądami w całej Polsce.

Adwokat Radosław Kostrubiec jest doktorem nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, prowadzi działalność naukową i dydaktyczną jako wykładowca akademicki.

Obszary działania kancelarii prawnej:


Teren działania kancelarii prawnej:

Adwokat dr Radosław Kostrubiec prowadzi kancelarię prawną w mieście Zamość. Kancelaria świadczy pomoc prawną również na terenie właściwości Sądu w Tomaszowie Lubelskim, Lublinie, Świdniku, Krasnymstawie, Biłgoraju, Janowie Lubelskim i Hrubieszowie.

Ponadto adwokat dr Radosław Kostrubiec reprezentuje Klientów na terenie całego kraju.


Zakres świadczonej pomocy prawnej:

Kancelaria świadczy usługi prawnicze następującym w zakresie:

 • sporządzanie pozwów (w tym przed e-sądem)
 • sporządzanie odpowiedzi na pozew
 • zastępowanie klientów przed sądami oraz w negocjacjach pozasądowych
 • redagowanie apelacji od wyroków

Działania adwokata w zakresie prawa cywilnego obejmują w szczególności sprawy o:

 • roszczenia wynikające z umów w szczególności: sprzedaży, o dzieło, najmu, o roboty budowlane, pożyczki, zlecenia, komisu
 • zasiedzenie nieruchomości i ustanowienie służebności drogi koniecznej
 • rozgraniczenie nieruchomości
 • ochronę naruszonego posiadania
 • ochronę dóbr osobistych

Uzyskiwanie odszkodowania od zakładów ubezpieczeń za:

 • śmierć osoby bliskiej
 • wypadek przy pracy
 • szkodę na majątku
 • występowanie w postępowaniu jako pełnomocnik dłużnika lub wierzyciela
 • powództwa przeciwegzekucyjne
 • skargi na czynności komornika
 • rozwód
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • separacja
 • alimenty
 • ustalenie lub zakazanie kontaktów pomiędzy rodzicem a dzieckiem
 • ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie, przywrócenie i powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
 • ubezwłasnowolnienie
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • zachowek
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia
 • unieważnienie testamentu
 • obrona w trakcie postępowania przygotowawczego
 • obrona w trakcie postępowania karnego przed sądem
 • postępowanie karno – skarbowe
 • postępowanie w sprawach o wykroczenia
 • postępowanie w sprawach nieletnich
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych
 • sporządzanie i popieranie prywatnych aktów oskarżenia
 • apelacje od wyroków karnych
 • wznowienie postępowania karnego

Postępowanie po uprawomocnieniu wyroku:

 • odroczenia wykonania kary
 • przerwy w wykonaniu kary
 • zawieszenie wykonania kary
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie lub tymczasowe aresztowanie
 • obsługa prawna przedsiębiorców
 • negocjacje umów
 • przygotowywanie umów
 • opinie prawne
 • pozwy o zapłatę
 • doradztwo w zakresie odpowiedzialności członków zarządu
 • reprezentacja przed sądami i organami administracji
 • odwołania od decyzji organów pierwszej instancji
 • skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych
 • skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • wznowienie postępowania administracyjnego
 • skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez ograny administracji
 • reprezentacja pracowników oraz pracodawców przed sądem pracy
 • powództwa o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne
 • powództwa o przywrócenie do pracy
 • odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę
 • reprezentacja pracowników w sprawach związanych z dyskryminacją i mobbingiem w pracy.

BLOG

Zapraszam do odwiedzenia oficjalnego bloga kancelarii.
adw. dr Radosław Kostrubiec

Przyznanie się do popełnienia czynu zabronionego przez oskarżonego a instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej na gruncie art. 387 Kodeksu postępowania karnego – artykuł naukowy adw. dr. Radosława Kostrubiec już dostępny

Zapraszam do lektury mojego nowego artykułu naukowego p.t.: „Przyznanie się do popełnienia czynu zabronionego przez oskarżonego a instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej na gruncie art. 387 Kodeksu postępowania karnego”. https://ojs.academicon.pl/bsa/article/view/7413/7564

Czytaj więcej

adwokat doktor Radosław Kostrubiec na Lubelskim Festiwalu Nauki – symulacja rozprawy sądowej Zamość

Adwokat doktor Radosław Kostrubiec uczestniczył w Lubelskim Festiwalu Nauki wcielając się w rolę sędziego w postępowaniu karnym. Celem symulacji rozprawy było przybliżenie słuchaczom sposobu prowadzenia postępowania przed sądem. Zainteresowanie publiczności było tak znaczne, że zdecydowano się przeprowadzić dwie symulacje. Zapraszam do uczestnictwa w festiwalu za rok! adwokat Radosław Kostrubiec Zamość 2023 .

Czytaj więcej

Skontaktuj się z nami