adwokat doktor Radosław Kostrubiec na Lubelskim Festiwalu Nauki – symulacja rozprawy sądowej Zamość

Adwokat doktor Radosław Kostrubiec uczestniczył w Lubelskim Festiwalu Nauki wcielając się w rolę sędziego w postępowaniu karnym. Celem symulacji rozprawy było przybliżenie słuchaczom sposobu prowadzenia postępowania przed sądem. Zainteresowanie publiczności było tak znaczne, że zdecydowano się przeprowadzić dwie symulacje. Zapraszam do uczestnictwa w festiwalu za rok! adwokat Radosław Kostrubiec Zamość 2023 .

Czytaj więcej

adwokat doktor Radosław Kostrubiec wystąpił w reklamie Akademii Zamojskiej

adwokat doktor Radosław Kostrubiec wystąpił w reklamie Akademii Zamojskiej

Czytaj więcej

Adwokat Zamość estoński CIT zalety nowej formy opodatkowania

Zapraszam do lektury nowego wpisy na blogu sporządzonego z uwagi na wzmożone zainteresowanie przekształceniem formy jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością celem skorzystania z tak zwanego podatku estońskiego, czy też estońskiego CIT-u.

Czytaj więcej

Adwokat doktor Radosław Kostrubiec recenzentem oficjalnego czasopisma Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie

Adwokat doktor Radosław Kostrubiec prowadzący Kancelarię Adwokacką w Zamościu objął zaszczytną funkcję recenzenta oficjalnego czasopisma adresowanego do radców prawnych praktykujących w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie służąc merytoryczną pomocą w rozwoju powyższego czasopisma kierowanego do wszystkich radców prawnych praktykujący w tejże Izbie.

Czytaj więcej

adwokat dr Radosław Kostrubiec – dołącza do grona recenzentów czasopisma Review of European and Comparative Law

Z przyjemnością informuję, że adw. dr Radosław Kostrubiec dołączył do prestiżowego grona recenzentów anglojęzycznego czasopisma naukowego Review of European and Comparative Law.

Czytaj więcej

Adwokat Radosław Kostrubiec uzyskał stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki prawne

W dniu 12 października 2020 r. adwokat Radosław Kostrubiec uzyskał prawo do posługiwania się stopniem naukowym doktora w dyscyplinie nauki prawne po ukończeniu studiów stacjonarnych doktoranckich na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie ze średnią 5,0 (najwyższą z możliwych). Powyższe wydarzenie jest ukoronowaniem ponad 7 letniej pracy naukowej adwokata Radosława Kostrubca.

Czytaj więcej

ZASADY SPOTKAŃ W KANCELARII ADWOKACKIEJ PODCZAS EPIDEMII COVID-19

Szanowni Klienci, od 30 maja 2020 r. zniesiono obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach, w których zachowanie dwumetrowego odstępu jest możliwe. Kancelaria Adwokacka jest miejscem, które podlega obowiązkowi zakładania maseczek z mocy obowiązującego prawa, dlatego też, jeżeli zapomnieliście Państwo maseczki ochronnej są one udostępnione dla Klientów nieodpłatnie.

Czytaj więcej

Ustawa w ramach „Tarczy antykryzysowej” w związku z epidemią koronawirusa zmienia warunki dotyczące udzielania zgody na dozór elektroniczny adwokat z Zamościa radzi jak wykorzystać nową szansę dla osób skazanych na odbycie kary w wymiarze do 1 roku i 6 miesięcy poza Zakładem Karnym.

Ustawy uchwalone w ramach „Tarczy antykryzysowej” związane z epidemią koronawirusa skutkowały znacznym złagodzeniem warunków na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Dotychczas o tzw. dozór elektroniczny można było starać się jedynie wobec kary orzeczonej maksymalnie w wymiarze do jednego roku pozbawienia wolności. Powyższe oznaczało, że wiele skazanych traciło szansę na pozostanie w domach […]

Czytaj więcej

Sądowe opłaty kancelaryjne w roku 2020 adwokat z Zamościa radzi

Od ostatniego wpisu na blogu minęło kilka miesięcy, które były niezwykle ważne dla nowej procedury cywilnej. Weszła w życie jej nowelizacja, ale także zmieniły się regulacje dotyczące kosztów ponoszonych przez strony. Znacznie wzrosły opłaty kancelaryjne, czyli te, które najczęściej ponosimy po zakończonym postępowaniu.

Czytaj więcej

Adwokat Radosław Kostrubiec przyjmie aplikanta adwokackiego do odbywania aplikacji w Kancelarii w Zamościu

Z uwagi na ogłoszenie wyników egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką Adwokat Radosław Kostrubiec zaprasza do aplikowania w Kancelarii, proszę o  kontakt telefoniczny lub e-mailowy (dane na stronie Kancelarii), Adwokat Radosław Kostrubiec Zamość październik 2019

Czytaj więcej


Ostatnio na blogu