Przyznanie się do popełnienia czynu zabronionego przez oskarżonego a instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej na gruncie art. 387 Kodeksu postępowania karnego – artykuł naukowy adw. dr. Radosława Kostrubiec już dostępny

Zapraszam do lektury mojego nowego artykułu naukowego p.t.: „Przyznanie się do popełnienia czynu zabronionego przez oskarżonego a instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej na gruncie art. 387 Kodeksu postępowania karnego”. https://ojs.academicon.pl/bsa/article/view/7413/7564

Czytaj więcej

adwokat doktor Radosław Kostrubiec na Lubelskim Festiwalu Nauki – symulacja rozprawy sądowej Zamość

Adwokat doktor Radosław Kostrubiec uczestniczył w Lubelskim Festiwalu Nauki wcielając się w rolę sędziego w postępowaniu karnym. Celem symulacji rozprawy było przybliżenie słuchaczom sposobu prowadzenia postępowania przed sądem. Zainteresowanie publiczności było tak znaczne, że zdecydowano się przeprowadzić dwie symulacje. Zapraszam do uczestnictwa w festiwalu za rok! adwokat Radosław Kostrubiec Zamość 2023 .

Czytaj więcej

adwokat doktor Radosław Kostrubiec wystąpił w reklamie Akademii Zamojskiej

adwokat doktor Radosław Kostrubiec wystąpił w reklamie Akademii Zamojskiej

Czytaj więcej

Adwokat Zamość estoński CIT zalety nowej formy opodatkowania

Zapraszam do lektury nowego wpisy na blogu sporządzonego z uwagi na wzmożone zainteresowanie przekształceniem formy jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością celem skorzystania z tak zwanego podatku estońskiego, czy też estońskiego CIT-u.

Czytaj więcej

Adwokat doktor Radosław Kostrubiec recenzentem oficjalnego czasopisma Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie

Adwokat doktor Radosław Kostrubiec prowadzący Kancelarię Adwokacką w Zamościu objął zaszczytną funkcję recenzenta oficjalnego czasopisma adresowanego do radców prawnych praktykujących w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie służąc merytoryczną pomocą w rozwoju powyższego czasopisma kierowanego do wszystkich radców prawnych praktykujący w tejże Izbie.

Czytaj więcej

adwokat dr Radosław Kostrubiec – dołącza do grona recenzentów czasopisma Review of European and Comparative Law

Z przyjemnością informuję, że adw. dr Radosław Kostrubiec dołączył do prestiżowego grona recenzentów anglojęzycznego czasopisma naukowego Review of European and Comparative Law.

Czytaj więcej

Adwokat Radosław Kostrubiec uzyskał stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki prawne

W dniu 12 października 2020 r. adwokat Radosław Kostrubiec uzyskał prawo do posługiwania się stopniem naukowym doktora w dyscyplinie nauki prawne po ukończeniu studiów stacjonarnych doktoranckich na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie ze średnią 5,0 (najwyższą z możliwych). Powyższe wydarzenie jest ukoronowaniem ponad 7 letniej pracy naukowej adwokata Radosława Kostrubca.

Czytaj więcej

ZASADY SPOTKAŃ W KANCELARII ADWOKACKIEJ PODCZAS EPIDEMII COVID-19

Szanowni Klienci, od 30 maja 2020 r. zniesiono obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach, w których zachowanie dwumetrowego odstępu jest możliwe. Kancelaria Adwokacka jest miejscem, które podlega obowiązkowi zakładania maseczek z mocy obowiązującego prawa, dlatego też, jeżeli zapomnieliście Państwo maseczki ochronnej są one udostępnione dla Klientów nieodpłatnie.

Czytaj więcej

Ustawa w ramach „Tarczy antykryzysowej” w związku z epidemią koronawirusa zmienia warunki dotyczące udzielania zgody na dozór elektroniczny adwokat z Zamościa radzi jak wykorzystać nową szansę dla osób skazanych na odbycie kary w wymiarze do 1 roku i 6 miesięcy poza Zakładem Karnym.

Ustawy uchwalone w ramach „Tarczy antykryzysowej” związane z epidemią koronawirusa skutkowały znacznym złagodzeniem warunków na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Dotychczas o tzw. dozór elektroniczny można było starać się jedynie wobec kary orzeczonej maksymalnie w wymiarze do jednego roku pozbawienia wolności. Powyższe oznaczało, że wiele skazanych traciło szansę na pozostanie w domach […]

Czytaj więcej

Sądowe opłaty kancelaryjne w roku 2020 adwokat z Zamościa radzi

Od ostatniego wpisu na blogu minęło kilka miesięcy, które były niezwykle ważne dla nowej procedury cywilnej. Weszła w życie jej nowelizacja, ale także zmieniły się regulacje dotyczące kosztów ponoszonych przez strony. Znacznie wzrosły opłaty kancelaryjne, czyli te, które najczęściej ponosimy po zakończonym postępowaniu.

Czytaj więcej


Ostatnio na blogu