Zaostrzenie zasad karania osób uchylających się od płacenia alimentów – nowe możliwości szybkiej egzekucji zaległości alimentacyjnych – komentarz adwokata z Zamościa do zmian art. 209 Kodeksu karnego

Nowe zasady karania uchylania się od alimentacji po nowelizacji art. 209 k.k. znacznie rozszerzają możliwości osób uprawnionych w zakresie otrzymania zaległych alimentów. Przyjęte rozwiązanie umożliwia również osobie zobowiązanej uchylenie się od odpowiedzialności karnej poprzez zapłatę całości świadczenia alimentacyjnego. Wpis zawiera krótkie omówienie zmian Kodeksu karnego oraz Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w oparciu o przykład okresowego świadczenia alimentacyjnego.

Czytaj więcej


Ostatnio na blogu