adwokat dr Radosław Kostrubiec – dołącza do grona recenzentów czasopisma Review of European and Comparative Law

Z przyjemnością informuję, że adw. dr Radosław Kostrubiec dołączył do prestiżowego grona recenzentów anglojęzycznego czasopisma naukowego Review of European and Comparative Law.

Czytaj więcej

Sądowe opłaty kancelaryjne w roku 2020 adwokat z Zamościa radzi

Od ostatniego wpisu na blogu minęło kilka miesięcy, które były niezwykle ważne dla nowej procedury cywilnej. Weszła w życie jej nowelizacja, ale także zmieniły się regulacje dotyczące kosztów ponoszonych przez strony. Znacznie wzrosły opłaty kancelaryjne, czyli te, które najczęściej ponosimy po zakończonym postępowaniu.

Czytaj więcej

Wniosek o uzasadnienie wyroku w sprawie  cywilnej – blog adwokat z Zamościa radzi

Czasem najprostsze pisma sprawiają problemy, a mają one kluczowe znaczenie dla dalszego biegu naszej sprawy – w dzisiejszym wpisie z cyklu „adwokat z Zamościa radzi” omówię najważniejsze elementy wniosku o uzasadnienie wyroku wydanego w sprawie cywilnej.

Czytaj więcej

Postępowanie uproszczone – adwokat z Zamościa radzi

Postępowanie uproszczone jest obligatoryjnym trybem postępowania w przypadku dochodzenia niektórych roszczeń. Niniejszy wpis przybliża problematykę postępowania uproszczonego w polskim procesie cywilnym.

Czytaj więcej

Rozwód w Zamościu – adwokat radzi cz. III świadkowie w sprawie rozwodowej

Dzisiejszy wpis dotyczy problematyki świadków w postępowaniu w sprawie o rozwód. Wiele osób sądzi, że samo przedstawienie przed sądem własnych stanowisk stron pozwoli na rozstrzygnięcie nie tylko o zasadności rozwiązania małżeństwa, ale i o losie ich wspólnych dzieci. Postaram się wyjaśnić rolę świadków w sprawie o rozwód oraz wskazać sytuacje, w których powołanie ich będzie moim zdaniem konieczne.

Czytaj więcej

Uchylono mi zezwolenie na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego  – co dalej? adwokat z Zamościa radzi

W poprzednich wpisach wskazałem w jaki sposób starać się tzw. dozór elektroniczny, dzisiejszy artykuł dotyczy uprawnień osoby, u której w trakcie wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego wydano postanowienie o uchyleniu zezwolenia z jednoczesnym zarządzeniem wykonania kary w zakładzie karnym.

Czytaj więcej

Zapraszam do zapoznania się z wypowiedzią adw. Radosława Kostrubiec udzieloną dla Polskiego Radia Lublin w reportażu: „porzucenie zwierząt to przestępstwo”

Kancelarię Adwokacką Adwokata Radosława Kostrubiec w Zamościu odwiedził reporter Polskiego Radia Lublin. W audycji „Aktualności” wypowiadałem się na temat karalności czynu polegającego na porzuceniu zwierzęcia. Temat niezwykle istotny, związany z niedawnym wydarzeniem odnalezienia szczeniąt na śmietniku w Zamościu.

Czytaj więcej

Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym wniesiony przez jednego z pozwanych uchwała SN z dnia 9 czerwca 2017 r. III CZP 21/17

Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie budzącej dotychczas wątpliwości, art. 505[36] k.p.c w swoim literalnym brzmieniu nie wskazywał jakie skutki wywołuje sprzeciw od nakazu zapłaty wniesiony przez jednego z kilku pozwanych. Wskazane rozstrzygnięcie wyjaśnia, czy pozostali pozwani mogą korzystać z aktywności współpozwanego, czy też ich bierność powoduje dla nich negatywne skutki.

Czytaj więcej

Zaostrzenie zasad karania osób uchylających się od płacenia alimentów – nowe możliwości szybkiej egzekucji zaległości alimentacyjnych – komentarz adwokata z Zamościa do zmian art. 209 Kodeksu karnego

Nowe zasady karania uchylania się od alimentacji po nowelizacji art. 209 k.k. znacznie rozszerzają możliwości osób uprawnionych w zakresie otrzymania zaległych alimentów. Przyjęte rozwiązanie umożliwia również osobie zobowiązanej uchylenie się od odpowiedzialności karnej poprzez zapłatę całości świadczenia alimentacyjnego. Wpis zawiera krótkie omówienie zmian Kodeksu karnego oraz Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w oparciu o przykład okresowego świadczenia alimentacyjnego.

Czytaj więcej

Czy w przypadku prowadzenia samochodu po użyciu alkoholu Sąd zawsze zabierze prawo jazdy? Adwokat z Zamościa radzi

Teoretycznie każde popełnienie wykroczenia z art. 87 §1 k.w. musi zakończyć się orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów, istnieje jednak rozwiązanie pozwalające Sądowi odstąpić od tzw. zabrania prawa jazdy.

Czytaj więcej


Ostatnio na blogu