Odwołanie od decyzji ZUS w przypadku odmowy przyznania prawa do emerytury

Błąd pracodawcy będący omyłką pisarską zawarty w świadectwie pracy może nieść negatywne konsekwencje dla pracownika. Zakład Ubezpieczeń Społecznych często kwestionuje okres, na który opiewa błędnie wystawione świadectwo pracy – co powoduje otrzymanie decyzji o odmowie przyznania prawa do emerytury. W wymienionej sytuacji przysługuje nam prawo odwołania za pośrednictwem organu do właściwego Sądu Okręgowego.

Czytaj więcej


Ostatnio na blogu