Rozwód w Zamościu – adwokat radzi cz. III świadkowie w sprawie rozwodowej

Dzisiejszy wpis dotyczy problematyki świadków w postępowaniu w sprawie o rozwód. Wiele osób sądzi, że samo przedstawienie przed sądem własnych stanowisk stron pozwoli na rozstrzygnięcie nie tylko o zasadności rozwiązania małżeństwa, ale i o losie ich wspólnych dzieci. Postaram się wyjaśnić rolę świadków w sprawie o rozwód oraz wskazać sytuacje, w których powołanie ich będzie moim zdaniem konieczne.

Czytaj więcej

Kiedy Sąd Okręgowy w Zamościu jest właściwy w sprawie o rozwód adwokat z Zamościa radzi

Kierując pozew o rozwód do sądu, który nie jest właściwy do rozpoznania sprawy narażamy się na znaczne wydłużenie postępowania. Sąd bada bowiem z urzędu swoją właściwość i błędne jej oznaczenie powoduje wydanie postanowienia o stwierdzeniu swojej niewłaściwości oraz przekazaniu sprawy innemu sądowi. Dzisiejszy wpis ma za na celu przybliżenie problematyki właściwości sądu w sprawie o rozwód na przykładzie Sądu Okręgowego w Zamościu.

Czytaj więcej

Zaostrzenie zasad karania osób uchylających się od płacenia alimentów – nowe możliwości szybkiej egzekucji zaległości alimentacyjnych – komentarz adwokata z Zamościa do zmian art. 209 Kodeksu karnego

Nowe zasady karania uchylania się od alimentacji po nowelizacji art. 209 k.k. znacznie rozszerzają możliwości osób uprawnionych w zakresie otrzymania zaległych alimentów. Przyjęte rozwiązanie umożliwia również osobie zobowiązanej uchylenie się od odpowiedzialności karnej poprzez zapłatę całości świadczenia alimentacyjnego. Wpis zawiera krótkie omówienie zmian Kodeksu karnego oraz Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w oparciu o przykład okresowego świadczenia alimentacyjnego.

Czytaj więcej

Zabezpieczenie alimentów dla dziecka na czas rozwodu – adwokat z Zamościa radzi

Mając na uwadze długotrwałość postępowania w sprawie o rozwód niekiedy konieczne jest złożenie wniosku o zabezpieczenie płatności należności alimentacyjnych na czas trwania procesu. Powyższe rozwiązanie umożliwia zapewnienie otrzymywania co miesiąc przysługujących dziecku alimentów od drugiego z rodziców.

Czytaj więcej

Rozwód a pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom – adwokat z Zamościa radzi

Postępowanie w sprawie o rozwód zawsze wiąże się z koniecznością rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron. Nie każdy wyrok rozwodowy musi jednak wiązać się z pozbawieniem władzy rodzicielskiej jednego z rodziców.

Czytaj więcej

Kontakty z dzieckiem – w jaki sposób je wyegzekwować?

Sąd orzekł o sposobie kontaktów z dzieckiem, niestety były partner uniemożliwia mi kontakt
z dzieckiem – co zrobić, gdy staniemy przed takim problemem? Adwokat z Zamościa radzi.

Czytaj więcej

Alimenty przez sądem w Zamościu darmowe porady prawne adwokata w formie bloga

W jaki sposób można dochodzić należnych alimentów na rzecz własnego dziecka?
Czy można żądać podwyższenia alimentów wcześniej zasądzonych przez sąd?
Dzisiejszy wpis przybliża problematykę dochodzenia należnych alimentów przed sądem w Zamościu.

Czytaj więcej

Rozwód w Zamościu – pomocy prawnej udziela adwokat z Zamościa cz. II

Czy Sąd Okręgowy w Zamościu wydając wyrok rozwodowy może jednocześnie dokonać podziału majątku wspólnego małżonków?
Czy sąd orzekając o rozwodzie może nie ustalać sposobu kontaktów rodziców z dzieckiem?
W jaki sposób powód może wpłynąć na zakres rozstrzygnięcia zawarty w wyroku rozwodowym?

Czytaj więcej

Rozwód w Zamościu – pomocy prawnej udziela adwokat z Zamościa cz. I

W jakich okolicznościach sąd może orzec o rozwodzie?
Do jakiego sądu w Zamościu należy złożyć pozew rozwodowy?
O czym należy pamiętać pisząc pozew o rozwód?
Dzisiejszy wpis odpowiada na powyższe pytania.

Czytaj więcej


Ostatnio na blogu