Postępowanie uproszczone przed Sądem Rejonowym w Zamościu – adwokat radzi

Niektóre roszczenia zgodnie z k.p.c. powinny być dochodzone w specjalnym trybie tzw. postępowaniu uproszczonym. Samodzielne sporządzenie pozwu odpowiadającemu wymaganiom formalnym może nastręczyć wielu problemów, a w konsekwencji wydłużyć postępowanie. Niniejszy wpis stanowi omówienie procesu składania pozwu w postępowaniu uproszczonym do Sądu Rejonowego w Zamościu.

Czytaj więcej


Ostatnio na blogu