Oddalenie wniosku dowodowego w procesie karnym – adwokat z Zamościa radzi

Dowody w postępowaniu karnym służą nie tylko bezpośredniemu ustaleniu niepopełnienia czynu, ale także mogą zmierzać do oceny innych dowodów oraz ich poszukiwania. Będąc oskarżonym warto posiadać wiedzę o tym, jakie wnioski mogą zostać złożone, aby żądane przez nas dowody mogły zostać przeprowadzone, bowiem zgodnie z art. 170 kodeksu postępowania karnego sąd jest zobligowany oddalić wnioski o przeprowadzenie dowodów, które nie spełniają określonych w ustawie kryteriów.

Czytaj więcej


Ostatnio na blogu