BLOG

Witam na oficjalnym blogu kancelarii.
adw. dr Radosław Kostrubiec


W jaki sposób dochodzić należnych alimentów na rzecz własnego dziecka?

Czy można żądać podwyższenia alimentów wcześniej zasądzonych przez sąd?

Dzisiejszy wpis przybliża problematykę dochodzenia należnych alimentów przed sądem w Zamościu.

          Polski ustawodawca w art. 133 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje, że rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych wobec dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie.  Powyższe dotyczy zarówno dzieci zrodzonych w trakcie trwania małżeństwa jak i dzieci pozamałżeńskich. Świadczenie alimentacyjne nie musi być zawsze oparte na orzeczeniu Sądu. Jeżeli jednak jedno z rodziców uchyla się od łożenia środków na utrzymanie wspólnego dziecka, konieczne będzie złożenie pozwu do Sądu Rejonowego w Zamościu.

        Odmienna sytuacja zachodzi w przypadku, gdy jedno z rodziców zdecydowało się złożyć pozew o rozwód – wówczas Sąd Okręgowy w Zamościu, który będzie orzekał o rozwiązaniu małżeństwa w wyroku zawrze rozstrzygnięcie o alimentach na wspólne dzieci stron.

     Gdy zadecydujemy się na złożenie pozwu o zasądzenie alimentów na rzecz naszego dziecka występujemy w jego imieniu, jako przedstawiciel ustawowy. Pozew możemy złożyć samodzielnie lub korzystając z pomocy pełnomocnika np. adwokata. Pozwanym w tym przypadku będzie osoba, od której żądamy alimentów. Pozew składamy na piśmie i kierujemy go do właściwego sądu – w przypadku osób zamieszkałych na terenie gmin: Adamów, Gorzków, Izbica, Krasnobród, Łabunie, Nielisz, Radecznica, Rudnik, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec i Żółkiewka – będzie to Sąd Rejonowy w Zamościu III Wydział Rodzinny i Nieletnich. Warto podkreślić, że omawiany pozew jest wolny od opłat. Dodatkowo należy pamiętać o dołączeniu odpisu pozwu dla strony przeciwnej.

          W treści pozwu warto wykazać jakie uprawniony (dziecko) ma potrzeby oraz jakie są majątkowe i zarobkowe możliwości zobowiązanego. Innymi słowy – ile osoba, od której żądamy alimentów mogłaby zarabiać, gdyby dokładała należytej staranności, wykorzystując swoje predyspozycje i wykształcenie. Powyższe okoliczności – jako punkt wyjścia w ocenie wysokości zasądzanych alimentów ustawodawca określił w art. 135 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

      Uzyskanie orzeczenia Sądu Rejonowego w Zamościu nie zamyka nam drogi do podwyższenia alimentów w przyszłości. Koszt utrzymania dziecka z biegiem czasu rośnie, wobec czego kwota zasądzona kilka lat wcześniej może stać się nieadekwatna do rzeczywistych potrzeb dziecka. W powyższej sytuacji możemy złożyć ponownie pozew do Sądu Rejonowego w Zamościu tym razem o podwyższenie alimentów.

Adwokat Radosław Kostrubiec

Komentarze: 2Anna 4 maja, 2017 o 2:30 pm

Chciała bym złożyć pozew o alimenty na syna, jego ojciec nigdy się nim nie interesował a syn ma prawie 9 lat.
Nie wiem jak napisać pozew itd

Odpowiedz

Aneta 23 marca, 2021 o 12:26 pm

Dzień dobry Panu
Chce poradę zostały mi zabrane dzieci do domu dziecka jak byłam w szpitalu przez opieka społeczno ktura twierdzi że nie ma warunku a dzieci mają swój pokuj.
Nie wiem co mam zrobić. Była już jedna sprawa. Jest odroczona.

Odpowiedz


Ostatnio na blogu