BLOG

Witam na oficjalnym blogu kancelarii.
adw. dr Radosław Kostrubiec


         W poprzednich wpisach wskazywałem na możliwość podziału majątku wspólnego małżonków w ramach postępowania w sprawie o rozwód. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze Sąd Okręgowy w Zamościu, przed którym prowadzona jest sprawa rozwodowa dokona podziału majątku w ramach wspomnianego postępowania. Jeżeli podział majątku zdaniem sądu spowodowałby nadmierną zwłokę w postępowaniu bądź gdy chcemy uzyskać orzeczenie o rozwodzie szybciej, a dopiero później zaplanować rozdzielenie wspólnego dorobku, należy złożyć odrębny wniosek, który swoją formą przypomina tradycyjny pozew.

            Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków co do zasady nie różni się wiele od zwykłego pozwu. Należy pamiętać, że postępowanie o podział majątku wspólnego toczy się według odrębnego trybu tzw. postępowania nieprocesowego. Wspomniany wniosek należy złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia majątku małżonków. Jeżeli Państwa dorobek położony jest na obszarze miasta Zamość lub gmin: Adamów, Gorzków, Izbica, Krasnobród, Łabunie, Nielisz, Radecznica, Rudnik, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec i Żółkiewka pozew należy złożyć do Sądu Rejonowego w Zamościu. Właściwość sądu należy ocenić według miejsca położenia majątku aktualnego na dzień złożenia wniosku. Na stronie internetowej wspomnianego Sądu znajdziemy również informację o numerze rachunku bankowego, na który należy uiścić stosowną opłatę od pozwu https://www.zamosc.sr.gov.pl/ . Zaznaczam, że wysokość należnej opłaty zależy od tego, czy zawarty we wniosku plan podziału majątku jest zgodny z wolą drugiego małżonka, czy też w trakcie postępowania konieczne będzie wdanie się przez strony w spór. Istnieje również możliwość złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, wówczas wniosek o podział majątku będzie darmowy. Zaznaczam, że nawet osoba korzystająca z pomocy adwokata, może skorzystać ze wspomnianej „bezpłatnej drogi do złożenia wniosku”. W treści pisma zawierającego nasze żądanie co do podziału, należy podać również „wartość przedmiotu sporu”, której obliczenie z uwagi na stopień skomplikowania zalecam pozostawić adwokatowi.

            W toku postępowania Sąd Rejonowy w Zamościu będzie ustalał skład naszego majątku, jego wartość, a następnie dokona stosownego podziału pomiędzy małżonków. Może zaistnieć sytuacja, w której nie będzie możliwe przyznanie wszystkich składników dorobku wspólnego w taki sposób, aby nastąpiło równe rozdzielenie majątku pomiędzy małżonków. W powyższej sytuacji sąd umieści w orzeczeniu obowiązek spłaty lub dopłaty na rzecz drugiej osoby. W treści samego wniosku należy wskazać, jaka część majątku naszym zdaniem nam się należy i dlaczego – to znacznie ułatwi sądowi procedowanie.

            Uwaga! Przy redagowaniu wniosku warto pamiętać, że nie wszystkie składniki majątku małżonków z pozoru przynależne konkretnym osobom, faktycznie im przysługują. Powyższe dotyczy m.in. problematyki spółki cywilnej, wykupu przedmiotu leasingu (samochodu), udziału  w spółkach prawa handlowego, przedmiotów nabytych w trakcie trwania małżeństwa za pieniądze pochodzące z majątku osobistego. Rozwiązania powyższych problemów nie odnajdziecie Państwo w treści kodeksów, lecz w orzecznictwie sądów. Dlatego zachęcam do korzystania z profesjonalnej pomocy prawnej np. adwokata, gdyż w przypadku zgodnego podziału majątku, pochopnie zrzekając się danych składników majątku – działamy jedynie na własną szkodę.

adwokat Radosław Kostrubiec

Komentarze: (1)Lucyna 29 października, 2021 o 2:07 am

Czy trzeba podawać do sprawy o pdzial majatku co ile kosztowalo np.wymiana okin czy drzwi czy takimi wycenami zajmuje się rzeczoznawca ja niepamientam dat kiedy co ile bylo wymieniane w naszym domu a adwokatka chce odemnie wlasnie takie dane , czy lepiej zmienic adwokata

Odpowiedz


Ostatnio na blogu