BLOG

Witam na oficjalnym blogu kancelarii.
adw. dr Radosław Kostrubiec


Postępowanie w sprawie o rozwód zawsze wiąże się z koniecznością rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron.  Nie każdy wyrok rozwodowy musi jednak wiązać się z pozbawieniem władzy rodzicielskiej jednego z rodziców.

Na podstawie art. 58 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd w wyroku rozwodowym orzeka o władzy rodzicielskiej stron nad ich wspólnymi małoletnimi dziećmi. Wielokrotnie przed sądem dochodzi do sytuacji, gdy strony chcą zakończyć związek małżeński z pozostawieniem im wspólnie pełni władzy rodzicielskiej. Powyższe oznacza, że pomimo rozwiązania małżeństwa w zakresie władzy rodzicielskiej jest możliwe zachowanie status quo.

Należy pamiętać, że sąd wyrokując w sprawie o rozwód kieruje się przede wszystkim dobrem małoletniego dziecka, dlatego też w sytuacji zgodnego współdziałania pomiędzy rodzicami przy wykonywaniu władzy rodzicielskiej jest możliwe pozostawienie im jej dotychczasowej formy, która może stanowić dla dziecka najlepsze rozwiązanie.

Elementem niezbędnym do uznania przez sąd zasadności pozostawienia władzy rodzicielskiej stronom jest przedstawienie zgodnego porozumienia małżonków. Trudno bowiem oczekiwać utrzymania pełni omawianej władzy w sytuacji, gdy strony postępowania nie mogą uzyskać jednolitego stanowiska w zakresie jej wykonywania. Warto opracować wspomniane porozumienie w formie tzw. „planu wychowawczego”, który każda ze stron może przedłożyć do sądu jako załącznik do pozwu rozwodowego.

Osobiście polecam wskazaną formę, gdyż skład orzekający przed pierwszym terminem rozprawy rozwodowej może zapoznać się z propozycją małżonków sporządzoną na piśmie – unikamy również niepotrzebnego stresu na sali rozpraw dotyczącego formułowania naszego stanowiska bezpośrednio do protokołu.

Złożenie planu wychowawczego nie stanowi gwarancji jego uwzględnienia przez sąd, jednakże gdy strony zechcą posiadać pełnię władzy rodzicielskiej, pomimo istniejącego między nimi rozpadu więzi uczuciowej i wykażą, że dalszym ciągu potrafią zgodnie współdziałać w wychowaniu własnego dziecka – warto skorzystać ze wskazanego rozwiązania.

Zapraszam również do lektury poprzednich wpisów o rozwodzie w Zamościu:

Rozwód w Zamościu – pomocy prawnej udziela adwokat z Zamościa cz. I

Rozwód w Zamościu – pomocy prawnej udziela adwokat z Zamościa cz. II

Adwokat Radosław Kostrubiec Zamość 2017

Komentarze: Bądź pierwsza/y
Ostatnio na blogu