BLOG

Witam na oficjalnym blogu kancelarii.
adw. dr Radosław Kostrubiec


Na blogu poruszałem już problematykę rozwodu w Zamościu. Niniejszy post stanowi kontynuację wspomnianych rozważań – tym razem ukazujących możliwość składania fakultatywnych wniosków w pozwie rozwodowym.

Postępowanie rozwodowe przed sądem to nie tylko zamknięcie pewnego rozdziału w życiu człowieka, ale również konieczność uregulowania przez sąd jego nowej sytuacji rodzinnej i majątkowej. Elementy obligatoryjne wyroku rozwodowego, czyli te, które Sąd Okręgowy w Zamościu musi zawrzeć w orzeczeniu zostały przedstawione w poprzednim wpisie. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że na nasz wyraźny wniosek sąd może dokonać innych rozstrzygnięć, które dotyczą podziału majątku wspólnego małżonków, podziału wspólnego mieszkania, eksmisji małżonka, czy zaniechania ustalenia kontaktów rodziców z dzieckiem.

W trakcie postępowania rozwodowego można dokonać podziału majątku wspólnego małżonków. Zawarcie w ramach wyroku rozwodowego orzeczenia o podziale majątku zależy od złożenia przez powoda stosownego wniosku w tym zakresie. Należy jednak pamiętać, że sąd dokona podziału, o ile jego przeprowadzenie nie spowoduje nadmiernej zwłoki w procesie. Jeżeli zależy nam na szybkim uzyskaniu rozwodu, warto zastanowić się, czy bardziej korzystny nie będzie dla nas podział majątku w odrębnym postępowaniu. Ponadto w sytuacji złożenia omawianego wniosku, konieczne jest uiszczenie wyższej opłaty od pozwu. Stosowną sumę wpłacamy wraz ze złożeniem pozwu na rachunek bankowy Sądu Okręgowego w Zamościu podany na stronie internetowej: http://www.zamosc.so.gov.pl , bądź w kasie sądu.

Sąd Okręgowy w Zamościu na wniosek stron, może również orzec o podziale wspólnego mieszkania małżonków lub przyznaniu go jednemu z nich, jeżeli drugi wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczania lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego.

Istotna z perspektywy rodziców jest możliwość pominięcia przez sąd orzeczenia w zakresie utrzymywania kontaktów małżonków z dzieckiem. Powyższe rozwiązanie zostało wprowadzone nowelą Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w 2015 r. Należy zauważyć, że w przypadku określenia w wyroku rozwodowym przez Sąd Okręgowy w Zamościu dokładnego sposobu kontaktów dziecka z byłymi małżonkami, w trudnych do przewidzenia sytuacjach losowych może dość do nie wykonywania wyroku w sposób prawidłowy. Wskazana sytuacja może narażać rodzica na konieczność zapłaty określonej przez sąd sumy pieniężnej, dlatego też warto rozważyć złożenie omawianego wniosku. Należy pamiętać, że rozwiązanie wymaga zgodnego wniosku obojga małżonków.

Polskie prawo umożliwia złożenie wniosku o nakazanie eksmisji małżonka w sytuacji, gdy wspólne zamieszkiwanie po rozwodzie jest niemożliwe, z uwagi na rażąco naganne postępowanie drugiej osoby.

Ze wspomnianych rozwiązań należy korzystać rozważnie, mając na uwadze cele, które chcemy osiągnąć przez postępowanie sądowe. Przed redagowaniem wniosków pozwu rozwodowego warto skonsultować się z profesjonalnym pełnomocnikiem posiadającym doświadczenie w tego typu postępowaniach.

Adwokat Radosław Kostrubiec

Aktualizacja marzec 2017:

zapraszam do lektury kolejnych wpisów dotyczących tematyki rozwodowej:

Rozwód a pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom – adwokat z Zamościa radzi

Rozwód w Zamościu – pomocy prawnej udziela adwokat z Zamościa cz. I

Adwokat Radosław Kostrubiec

Komentarze: Bądź pierwsza/y
Ostatnio na blogu