BLOG

Witam na oficjalnym blogu kancelarii.
adw. dr Radosław Kostrubiec


W jakich okolicznościach sąd może orzec o rozwodzie?

Do jakiego sądu w Zamościu należy złożyć pozew rozwodowy?

O czym należy pamiętać pisząc pozew o rozwód?

Dzisiejszy wpis odpowiada na powyższe pytania.

W Internecie znajdziemy wiele poradników dotyczących rozwodu, zawierają one jedynie podstawowe informacje dotyczące postępowania przed sądem. Często osoby, chcące uzyskać orzeczenie o rozwodzie, nie są świadome, że rozwiązanie małżeństwa niesie ze sobą także inne zmiany rodzące zobowiązania w ich sferze majątkowej i osobistej. W niniejszym wpisie postaram się przybliżyć problematykę rozwodu z perspektywy postępowania przed Sądem Okręgowym w Zamościu.

W toku postępowania sąd zobowiązany jest zbadać, czy zaistniały przesłanki do orzeczenia rozwodu. Zgodnie z art. 56 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rozwód możliwy jest dopiero w sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Bez zaistnienia powyższej okoliczności nie jest możliwe rozwiązanie małżeństwa. Samo stwierdzenie przez sąd trwałości i zupełności rozkładu pożycia nie gwarantuje wydania wyroku rozwodowego, gdyż nie jest on dopuszczalny, jeżeli jego orzeczenie będzie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego bądź, gdy wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Tożsama sytuacja zachodzi wówczas, gdy to powód jest wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi z małżonków wyrazi zgodę na rozwód.

Rozwody w Zamościu orzekane są przez Sąd Okręgowy Wydział I Cywilny. Wnosząc pozew istotne jest złożenie go do sądu okręgowego właściwego do rozpoznania sprawy. Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód należy do kompetencji sądów, w okręgu których małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich dalej stale przebywa na obszarze działania tego sądu. Sąd Okręgowy w Zamościu orzeka nie tylko w sprawach małżeństw ostatnio zamieszkałych na terenie powiatu zamojskiego, ale również: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego i tomaszowskiego. Zdarza się, że mieszkańcy wspomnianych powiatów błędnie składają pozwy rozwodowe do sądów rejonowych, co znacznie wydłuża samo postępowanie – dlatego istotne skorzystanie z wykwalifikowanego pełnomocnika np. adwokata. Pozew składamy na biurze podawczym Sądu Okręgowego w Zamościu (ul. Akademicka 1, 22-400 Zamość wejście „K”), możemy również wysłać go na adres Wydziału I Cywilnego podany na stronie internetowej: http://www.zamosc.so.gov.pl . Nie należy zapominać o opłaceniu pozwu, choć na wniosek powoda w ściśle określonych okolicznościach istnieje możliwość uzyskania zwolnienia od tego wydatku.

Profesjonalnie napisany pozew o rozwód powinien zawierać argumentację wskazującą na winę współmałżonka. Istnieje także możliwość orzeczenia rozwiązania małżeństwa bez wskazywania osoby winnej rozkładu pożycia – na zgodne żądanie małżonków.

Jeżeli strony posiadały wspólne dzieci, wówczas sąd rozstrzyga o kontaktach z małoletnim oraz o wykonywaniu władzy rodzicielskiej. Postępowanie rozwodowe w powyższym przypadku wiąże się także z orzeczeniem o kosztach wychowania i utrzymania dziecka, czyli o tzw. alimentach. Rodzice mogą sami sporządzić pisemne porozumienie w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, wymaga ono jednak zatwierdzenia przez sąd. Korzystając z powyższej możliwości warto wcześniej skonsultować się z prawnikiem, gdyż każdy przypadek tego rodzaju wymaga indywidualnego podejścia i opracowania taktyki procesowej. W samej treści pozwu warto odnieść się do okoliczności związanych z sytuacją życiową dziecka i jego stosunkiem do obojga rodziców, ponieważ już na samym początku, możemy wskazać sądowi preferowane przez nas sposoby rozwiązania sytuacji dziecka po rozwodzie. Powyższe ułatwi nam uporządkowanie wszystkich informacji, które chcemy przekazać składowi sędziowskiemu, aby uzyskać korzystne dla nas orzeczenie.

Dodatkowo w przypadku, gdy strony zajmują wspólne mieszkanie, sąd będzie musiał orzec o tym, w jaki sposób będą z niego korzystać byli małżonkowie. W ściśle określonych sytuacjach w sprawie o rozwód sąd może zadecydować o eksmisji małżonka.

Sąd na wniosek strony, zawiera w wyroku rozwodowym również inne rozstrzygnięcia – tej problematyce zostanie poświęcony następny wpis.

Adwokat Radosław Kostrubiec Zamość 2016

Aktualizacja marzec 2017:

zapraszam do lektury kolejnej części wpisu oraz pozostałych publikacji dotyczących tematyki rozwodowej:

Rozwód w Zamościu – pomocy prawnej udziela adwokat z Zamościa cz. II

Rozwód a pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom – adwokat z Zamościa radzi

Komentarze: 5Profinfo 3 marca, 2017 o 1:12 pm

Bardzo fajny tekst, z którego można wynieść wiele ciekawych i ważnych informacji. Na pewno znajdą się osoby, które będą bardzo zainteresowane tymi poradami. Świetny blog i powodzenia w dalszej pracy.

Odpowiedz

  admin 10 marca, 2017 o 5:19 pm

  Dziękuję za zainteresowanie wpisem,
  adw. R. Kostrubiec

  Odpowiedz

Emilia 15 maja, 2019 o 11:13 am

Witam mój mąż nie wstawia się na sprawy sądowe nie odbiera listów poleconych czy sąd może orzec rozwód bez jego stawiennictwa? ?

Odpowiedz

  admin 15 maja, 2019 o 7:10 pm

  Dzień dobry,
  oczywiście może, natomiast będzie zależało to od wielu czynników np. czy mąż nie odbiera celowo korespondencji z sądu a faktycznie przebywa pod tym adresem, czy też nie jest znane jego aktualne miejsce pobytu – wówczas można ustanowić dla niego kuratora,
  z wyrazami szacunku,
  adw. R. Kostrubiec

  Odpowiedz

Gosia 2 sierpnia, 2019 o 7:52 pm

Witam
Czy znęcanie psychiczne ma wpływ przy rozwodzie?czy jest w ogóle brane pod uwagę?

Odpowiedz


Ostatnio na blogu