BLOG

Witam na oficjalnym blogu kancelarii.
adw. dr Radosław Kostrubiec


Od ostatniego wpisu na blogu minęło kilka miesięcy, które były niezwykle ważne dla nowej procedury cywilnej. Weszła w życie jej nowelizacja, ale także zmieniły się regulacje dotyczące kosztów ponoszonych przez strony. Znacznie wzrosły opłaty kancelaryjne, czyli te, które najczęściej ponosimy po zakończonym postępowaniu.

Od 7 listopada 2019 r. opłata kancelaryjna za poświadczony odpis, wypis, wyciąg, odpis orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności czy wykonalności wynosi 20 złotych za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu. Poprzednio Sąd pobierał 6 zł za każdą stronę odpisu.

Zmieniły się także opłaty za kserokopie dokumentów, które wynoszą 20 zł za każde rozpoczęte 20 stron wykonanej kopii. Powyższe oznacza, że zarówno, kiedy chcemy uzyskać jedynie kserokopię 1 strony z akt, czy też 20 stron musimy zapłacić zawsze 20 zł. Zmiana opłat w omawianym zakresie może nie mieć znaczenia dla osób, które wykonują fotokopie kart akt sprawy telefonem komórkowym czy aparatem. Osobiście polecam tę formę utrwalania akt – zawsze możemy do nich wrócić, a wykonanie ich nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Uprzedzam, że każdy Sąd ma własną praktykę związaną z możliwością wykonania fotokopii i przez podjęciem się tej czynności zawsze należy zapoznać się z właściwym regulaminem czytelni akt.

Niniejszy wpis dotyczy jedynie procedury cywilnej, a więc w przypadku innych wyroków wydanych w postępowaniu karnym w dalszym ciągu ma zastosowanie art. 157 §1 k.p.k., który wskazuje, że stronom oraz osobom, których orzeczenie bezpośrednio dotyczy, należy na ich żądanie nieodpłatnie wydać jeden uwierzytelniony odpis każdego orzeczenia.

 

Zachęcam do komentowania,

Adwokat Radosław Kostrubiec Zamość 2020

Komentarze: Bądź pierwsza/y




Ostatnio na blogu