BLOG

Witam na oficjalnym blogu kancelarii.
adw. dr Radosław Kostrubiec


Ustawy uchwalone w ramach „Tarczy antykryzysowej” związane z epidemią koronawirusa skutkowały znacznym złagodzeniem warunków na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Dotychczas o tzw. dozór elektroniczny można było starać się jedynie wobec kary orzeczonej maksymalnie w wymiarze do jednego roku pozbawienia wolności. Powyższe oznaczało, że wiele skazanych traciło szansę na pozostanie w domach ze swoimi rodzinami i musiało odbyć całość kary pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym.

Obecnie zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r.  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw podpisaną w dniu wczorajszym przez Prezydenta RP zmieniono art. 43la §1 pkt 1 kodeksu karnego wykonawczego, któremu nadano następujące brzmienie:

wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 Kodeksu karnego”

Powyższe oznacza, że posiadając do odbycia karę pozbawienia wolności w wymiarze jednego roku i 6 miesięcy lub mniejszą można ubiegać się o wyrażenie zgodny na odbycie tejże kary w systemie dozoru elektronicznego.

Przyjęte zmiany idą znacznie dalej, gdyż można objąć dozorem elektronicznym szereg wyroków (bez konieczności uzyskania wyroku łącznego), których suma nie przekracza 1 roku i 6 miesięcy (inaczej: 1,5 roku, czy 18 miesięcy).

Uważam, że warto wykorzystać daną szansę starać się przed Sądem o uzyskanie zgody na dozór elektroniczny. Pozostałe regulacje dotyczące dozoru elektronicznego nie uległy zmianie.

Zapraszam do komentowania, postaram się odpowiedzieć na każde pytanie.

Poprzedni wpis o dozorze elektronicznym z 2017 roku:

Uchylenie zgody na dozór elektroniczny

Adwokat Radosław Kostrubiec Zamość 2020

 

 

 

Komentarze: 9Beti 4 kwietnia, 2020 o 9:13 am

Witam a kiedy te wnioski będą rozpatrywane?

Odpowiedz

  admin 4 kwietnia, 2020 o 9:31 am

  Odpowiedź na to pytanie znajduje się powyżej,
  adwokat Radosław Kostrubiec

  Odpowiedz

  Beti 4 kwietnia, 2020 o 9:39 am

  Z tego co wiem sądy muszą rozpatrywać takie wnioski(bo one należą do spraw pilnych) ale one nie są rozpatrywane ,dzwoniąc do sądu pani mówi żeby dzwonić za tydzień ,dwa itd.czy sądy będą rozpatrywać te wnioski podczas epidemii mimo nakazu MS.bo na to chyba się nie zanosi.Dziekuje bardzo za odpowiedź.

  Odpowiedz

   admin 4 kwietnia, 2020 o 10:32 am

   Mogę podpowiedzieć, że zwykle posiedzenia ws prawie wyrażenia zgody na wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego są wyznaczane po uzyskaniu następujących dokumentów (być może jeszcze ich w Pani sprawie nie zgromadzono):
   1) odpisu wyroku, podlegającego wykonaniu,
   2) informacji z KRK,
   3) informacji o spełnieniu przez miejsce, w którym ma być wykonywana kara warunków technicznych do zastosowania dozoru elektronicznego,
   4) wywiadu kuratora z miejsca zamieszkania skazanego,
   5) opinii z ZK – jeżeli kara jest już wykonywana w Zakładzie Karnym.

   Zawsze pozostaje złożenie wniosku o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności do czasu prawomocnego rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny, które umożliwi spokojne oczekiwanie skazanego na rozpatrzenie jego wniosku,
   adwokat Radosław Kostrubiec

   Odpowiedz

Beti 4 kwietnia, 2020 o 9:15 am

A kiedy te wnioski będą rozpatrywane?

Odpowiedz

  admin 4 kwietnia, 2020 o 9:30 am

  Dzień dobry,
  wyznaczenie konkretnego terminu zależy od zarządzenia Sądu. Kodeks karny wykonawczy wskazuje jednak wprost maksymalny termin do rozpoznania wniosku w art. 43ld §4: „Sąd penitencjarny wydaje postanowienie w przedmiocie wniosku o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku”.
  Należy mieć jednak na uwadze obecną sytuację związaną ze stanem epidemii wprowadzonym w Polsce. Uważam, że obecnie nie można posiłkować się wprost terminem określonym we wspomnianym przepisie i od niego uzależniać podejmowanie własnych działań, każdy wniosek należy składać jak najszybciej. Zasadą w Kancelarii jest składanie wniosku w dniu uprawomocnienia się wyroku, celem maksymalnej ochrony interesów klienta,
  adwokat Radosław Kostrubiec

  Odpowiedz

Barbara 1 maja, 2020 o 3:17 pm

A jak wygląda w obecnej sytuacji obrona czy adwokat obrońca może być obecny na sprawie o dozór elektroniczny?

Odpowiedz

  admin 1 czerwca, 2020 o 5:22 am

  Tak, adwokat może być obecny na posiedzeniu.
  W przypadku ZK w Zamościu obrońca znajduje się razem ze skazanym w ZK, a Sąd orzeka w ramach telekonferencji,
  adwokat Radosław Kostrubiec

  Odpowiedz

Mariusz 25 października, 2020 o 9:44 am

Witam mam bardzo trudną sytuację rodzinną o dozorze dowiedziałem się za późno.W piątek mam wezwanie do aresztu a w poniedziałek złoże wniosek.Tylko że sąd ma 30 dni a jak trafię do aresztu to4 dzieci z moją partnerką wyląduje na bruku bo nie da rady opłacić mieszkania.Prosze bardzo o pomoc.

Odpowiedz


Ostatnio na blogu