BLOG

Witam na oficjalnym blogu kancelarii.
adw. dr Radosław Kostrubiec


Mając na uwadze długotrwałość postępowania w sprawie o rozwód niekiedy konieczne jest złożenie wniosku o zabezpieczenie płatności należności alimentacyjnych na czas trwania procesu. Powyższe rozwiązanie umożliwia zapewnienie otrzymywania co miesiąc przysługujących dziecku alimentów od drugiego z rodziców.

Sąd z urzędu nie udzieli nam zabezpieczenia, dlatego też jeżeli chcemy otrzymywać alimenty w żądanej przez nas wysokości powinniśmy złożyć stosowny wniosek wraz z pozwem rozwodowym, ewentualnie złożyć go w toku postępowania.

Warto pamiętać, że samo żądanie wskazane w pozwie musi zostać uprawdopodobnione. Należycie zabezpieczając interes małoletniego powinniśmy w naszym piśmie przybliżyć Sądowi naszą sytuację finansową, wskazać przede wszystkim potrzeby dziecka wraz z zarobkowymi i majątkowymi możliwościami wnioskodawcy oraz osoby pozwanej. Czym więcej konkretnych dokumentów świadczących o rzeczywiście ponoszonych wydatkach na dziecko złożymy wraz z omawianym wnioskiem tym bardziej uprawdopodobnimy wysokość żądanych alimentów.

Rozpoznanie omawianego wniosku o zabezpieczenie co do zasady zgodnie z art. 737 k.p.c. powinno nastąpić w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do właściwego sądu. Wobec powyższego eliminuje on sytuację niepewności co do późniejszego rozstrzygnięcia Sądu w przedmiocie alimentów, nie stawiając jednocześnie uprawnionego w sytuacji braku otrzymywania należnych mu środków utrzymania. Korzystne dla samego uprawnionego jest to, że Sąd z urzędu nadaje postanowieniu o zabezpieczeniu należności alimentacyjnych klauzulę wykonalności, która pozwala zwrócić się do komornika sądowego celem wszczęcia stosownej egzekucji względem osoby, która faktycznie uchyla się od wykonywania ciążącego na niej obowiązku utrzymywania dziecka.

Osoba pozwana może nie zgodzić się za kwotę objętą zabezpieczeniem i zaskarżyć ją zażaleniem wniesionym w ciągu 7 dni od dnia otrzymania postanowienia Sądu w tym przedmiocie. Uważając, że argumentacja wskazana w zażaleniu nie jest właściwa i nie odpowiada prawdzie możemy na zasadzie art. 395 §1 k.p.c. wnieść odpowiedź na zażalenie przedstawiając swój punkt widzenia wnosząc jednocześnie o przyznanie kosztów wskazanego postępowania.

Adwokat Radosław Kostrubiec Zamość 2017

Komentarze: (1)Anka 20 października, 2017 o 8:07 am

super że samotne matki mogą dowiedzieć się o takich sprawach , jeszcze wrzucam dla innych drugie źródło ktore dzis znalazłam: https://www.eporady24.pl/zabezpieczenie_roszczen_alimentacyjnych,artykuly,3,16,299.html zdradzone żony łączę się w bolu!!!!

Odpowiedz


Ostatnio na blogu