BLOG

Witam na oficjalnym blogu kancelarii.
adw. dr Radosław Kostrubiec


Instytucja zachowku pozwala niektórym spadkobiercom, którzy nie otrzymali należnego spadku od spadkodawcy dochodzenie należnej im części kwoty pieniężnej. Zachowek przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do dziedziczenia po spadkodawcy z ustawy. Kwota pieniężna dochodzona przez uprawnionego może wynosić 1/2 bądź 2/3 tego co uzyskałyby wskazane osoby, gdyby dziedziczyły one z ustawy po spadkodawcy. 2/3 wartości udziału spadkowego tytułem zachowku przysługuje małoletnim oraz osobom trwale niezdolnym do pracy – 1/2 należna jest pozostałym osobom. Kwota dochodzona pozwem przed Sądem w Zamościu powinna wynosić sumę niezbędną do uzupełnienia kwoty zachowku. Powyższe należy obliczyć na podstawie reguł wskazanych w księdze IV tytule IV Kodeksu cywilnego, z uwagi na formę bloga wyczerpanie całej problematyki zachowku wymagałoby poświęcenia mu wielu wpisów.

Pozew o zachowek można kierować do Sądu Okręgowego w Zamościu jeżeli kwota dochodzona pozwem przewyższa kwotę 75 000 zł, gdy żądamy mniejszej kwoty właściwy będzie Sąd Rejonowy w Zamościu. Opłata od pozwu wynosi 5 % od wartości przedmiotu sporu. Do samego pozwu niezbędne jest również dołączenie jego odpisu oraz załączników.

Nadmieniam, że tematyka zachowku a w szczególności jego obliczenia jest zagadnieniem niezwykle skomplikowanym. Z uwagi na powyższe przed złożeniem pozwu należy zweryfikować, do której grupy osób uprawnionych należymy – czy żądamy 1/2 czy 2/3 należnego nam udziału spadkowego oraz dokładnie obliczyć wysokość należnego nam zachowku w oparciu posiadane przez nas informacje z uwzględnieniem przepisów kodeksowych w tym zakresie.

Adwokat Radosław Kostrubiec Zamość 2016

Komentarze: Bądź pierwsza/y
Ostatnio na blogu