BLOG

Witam na oficjalnym blogu kancelarii.
adw. dr Radosław Kostrubiec


     Zgodnie z Kodeksem cywilnym istnieje możliwość nabycia własności nieruchomości przez jej posiadacza samoistnego po upływie określonego terminu. Sąd, aby stwierdzić nabycie własności na naszą rzecz, musi zbadać zaistnienie dwóch warunków: nieprzerwanego samoistnego posiadania oraz upływu określonego czasu.

            Samoistnym posiadaczem może zostać ten, kto faktycznie włada rzeczą tak, jakby był jej właścicielem. Dodatkową przesłanką, której zaistnienie umożliwia stwierdzenie zasiedzenia jest ciągłość posiadania nieruchomości. Ustawa wymienia dwa terminy związane z zasiedzeniem: upływ dwudziestu lat ciągłego nieprzerwanego posiadania w przypadku dobrej wiary posiadacza nieruchomości, oraz trzydziestu lat w przypadku zaistnienia jego złej wiary.

            Dla nieruchomości położonych na obszarze gmin: Adamów, Gorzków, Izbica, Krasnobród, Łabunie, Nielisz, Radecznica, Rudnik, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec i Żółkiewka  właściwy do stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości będzie Sąd Rejonowy w Zamościu I Wydział Cywilny. Stosowny wniosek do powyższego sądu może złożyć każdy zainteresowany, tj. osoba, względem której ma być stwierdzone nabycie własności, jego następca prawny, czy też wierzyciel samoistnego posiadacza. Uczestnikami postępowania powinni być m. in. właściciel nieruchomości lub jego następcy prawni.

        Sam wniosek skierowany do Sądu Rejonowego w Zamościu powinien odpowiadać wymogom formalnym pozwu, wynikającym z przepisów prawa. Zamiast powoda należy w piśmie dla sądu wskazać wnioskodawcę oraz wymienić uczestników postępowania. Do wniosku należy dołączyć odpis księgi wieczystej nieruchomości mającej podlegać stwierdzeniu zasiedzenia. Dodatkowo należy uiścić opłatę od wniosku, która aktualnie wynosi dwa tysiące złotych. Z uwagi na znaczną kwotę wpisu sądowego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej np. adwokata. Opłatę należy dokonać na rachunek bankowy lub w kasie Sądu Rejonowego w Zamościu. Jako załącznik należy załączyć odpisy załączników dla uczestników postępowania.

           Stwierdzenie zasiedzenia szczególnie polecam osobom, których poprzednicy nabyli nieruchomości w drodze tzw. nieformalnej umowy (bez zachowania formy aktu notarialnego) – jest to najprostszy sposób rozwiązania powyższego problemu.

 

Adwokat Radosław Kostrubiec

 

Komentarze: (1)Weronika 2 sierpnia, 2020 o 12:49 am

Witam bede miała pare pytan do Pana

Odpowiedz


Ostatnio na blogu