BLOG

Witam na oficjalnym blogu kancelarii.
adw. dr Radosław Kostrubiec


W ubiegłym roku pojawił się problem związany z przesyłaniem sprawozdań finansowych przez Spółki – członkowie organów reprezentacji spółki musieli sami przesyłać je za pośrednictwem portalu S24 i podpisywać je EPUAP-em lub podpisem kwalifikowanym. Obecnie weszły w życie zmiany, które pozwalają także pełnomocnikom przesyłać stosowne sprawozdania.

Z własnego doświadczenia wskazuję, że rok 2018 był czasem, w którym prowadzenie działalności w formie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiązało się ze znacznymi problemami. Członkowie organów reprezentacji spółek ujawnieniu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego byli zmuszeni co najmniej zarejestrować się w portalu EPUAP i za pośrednictwem systemu S24 początkowo skanować całość dokumentacji, a następnie mozolnie wprowadzać ją do systemu, przy czym musieli oni być obecni podczas całej procedury, gdyż konieczne było podanie kodu przesłanego sms-em na telefon komórkowy członka zarządu. W przeciwnym wypadku należało wniosek opłacić i był on rozpoznawany przez referendarza (nie zwalniało to z obowiązku wprowadzenia go przez system S24) – co wiązało się ze znacznym skomplikowaniem prostej i rutynowej czynności w każdej spółce.

Od 1 kwietnia 2019 r. istnieje możliwość dokonywania powyższej czynności przez pełnomocników. Naczelna Rada Adwokacka miała obowiązek przesłania numerów PESEL adwokatów i po rejestracji ich w systemie Ministerstwa Sprawiedliwości mogą oni składać sprawozdania finansowe jako pełnomocnicy Spółek. Powyższe ma szczególne znaczenie w przypadku prowadzenia bieżącej obsługi prawnej spółek, która może powierzyć wykonanie czynności zgłoszenia profesjonalnym pełnomocnikom.

Zapraszam do dyskusji w komentarzach,

 

Adwokat Radosław Kostrubiec Zamość czerwiec 2019

Komentarze: Bądź pierwsza/y
Ostatnio na blogu