BLOG

Witam na oficjalnym blogu kancelarii.
adw. dr Radosław Kostrubiec


Powołując się na prawo unijne możemy żądać od przewoźnika określonej sumy pieniężnej, niezależnie od tego, czy ponieśliśmy faktyczną materialną szkodę z tytułu opóźnienia w locie. Szczegóły w niniejszym wpisie.

Mając na uwadze maksymalne uproszczenie dochodzenia przez pasażerów od przewoźnika lotniczego stosownej gratyfikacji pieniężnej za opóźnienie w locie prawodawca unijny wprowadził ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 261/200Ô4 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91.

Wskazany akt prawny zawiera określone stawki pieniężne, które przewoźnik zobligowany jest wypłacić pasażerowi za określone opóźnienie w locie. Pasażer, którego lot został opóźniony względem planowanego wylotu wystosowując wezwanie do konkretnego przewoźnika z powołaniem się na art. 7 wymienionego rozporządzenia może uzyskać swoiste „odszkodowanie”. Nie jest przy tym konieczne udowodnienie poniesienia faktycznej szkody materialnej np. konieczności zakupu dodatkowych posiłków czy poniesienia wyższych kosztów parkingu przy porcie lotniczym. Rozporządzenie zawiera ściśle określone stawki odszkodowania zależne od czasu opóźnienia i długości planowanego lotu.

Dla każdego pasażera kwota „odszkodowania” wynosi w przypadku opóźnienia trwającego 3 godziny lub więcej:

– 250 euro dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów,

– 400 euro dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów,

– 600 euro dla wszystkich innych lotów niż loty określone powyżej.

Przy określaniu odległości lotu, podstawą jej obliczenia ostatnia jego destynacja, do której przybycie pasażera nastąpi po czasie planowego przylotu na skutek opóźnienia spowodowanego odmową przyjęcia na pokład lub odwołaniem lotu – powyższe ma istotne znaczenie w kontekście międzylądowań. Odszkodowanie jest pasażerowi wypłacane w gotówce, bądź za pośrednictwem banku.

Warto przy formułowaniu wezwania do zapłaty załączyć jak największą ilość dokumentów potwierdzających bycie pasażerem opóźnionego lotu takich jak: potwierdzenie zakupu biletu, umowa z biurem podróży czy karty pokładowe.

Odszkodowanie nie przysługuje, gdy opóźnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od przewoźnika takich jak: klęska żywiołowa i.t.p.

 

Adwokat Radosław Kostrubiec Zamość 2018

 

Komentarze: 2Sylwia 27 sierpnia, 2019 o 4:44 pm

Dzień dobry,
Piszę w sprawie przyznanego odszkodowania za lot. Agencja Lotnictwa z Madrytu uznała, że wypłata odszkodowania za opóźniony lot powinna być przyznana. Przyczyna opóźnienia lotu była usterka techniczna samolotu.

W tym momencie czekamy na odpowiedz ze strony lini lotniczych enterair niestety 3 tygodniowy brak odpowiedzi na wysłane pismo razem z odpowiedzią Agencji Lotnictwa z Madrytu. Enterair nie zastosował się w żaden sposób do decyzji i nie odpowiedział nam na e-maila w tej sprawie.

Pisze do Państwa o pomoc w tej sprawie co należałoby zrobić w takiej sytuacji kiedy przewoźnik lotniczy nie daje odpowiedzi?

Z poważaniem
Piotr Goral
Sylwia Musidlak.

Odpowiedz

    admin 27 sierpnia, 2019 o 7:42 pm

    Dzień dobry,
    odpowiedź przesłałem na podanego przez Państwa e-maila,
    z wyrazami szacunku Adwokat Radosław Kostrubiec Zamość 2019

    Odpowiedz


Ostatnio na blogu