BLOG

Witam na oficjalnym blogu kancelarii.
adw. dr Radosław Kostrubiec


Wnosząc pozew bez korzystania z pomocy adwokata musimy pamiętać o jego należytym opłaceniu. Bez dokonania opłaty od pozwu Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim nie rozpozna sprawy. Gdy pozew zostanie złożony bez należytego opłacenia przewodniczący na podstawie art. 130 §1 k.p.c. wezwie powoda do uzupełnienia tego braku. W przypadku, gdy nie opłacimy pozwu po wezwaniu sądu wówczas zostanie on zwrócony i nie wywoła skutków prawnych np. w postaci przerwania biegu przedawnienia, co w konsekwencji może przekreślić nam drogę do zasądzenia należnego roszczenia. Gdy składając pozew pominiemy kwestię jego opłacenia narażamy się na wydłużenie całego postępowania sądowego.

Obecnie istnieją trzy możliwości opłacenia pozwu, poprzez: dokonanie opłaty w kasie Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim, na rachunek bankowy sądu lub znakami opłaty sądowej.

Wysyłając pozew drogą listową najprostszym sposobem będzie dokonanie opłaty na rachunek bankowy Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim. Do pozwu należy załączyć potwierdzenie dokonania wpłaty jako załącznik. Powyższy obowiązek wynika z §6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych. Numer rachunku Sądu w Tomaszowie Lubelskim znajduje się na stronie internetowej: www.tomaszowlub.sr.gov.pl . Warto w tytule przelewu wskazać na osobę powoda i pozwanego oraz zawrzeć adnotację „opłata od pozwu”.

Kolejną możliwością dokonania opłaty od pozwu jest wpłacenie jej w kasie znajdującej się w budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 55 czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00. Otrzymaną kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do składanego pozwu.

Ostatnim sposobem jest dokonanie wpłaty za pomocą „znaków opłaty sądowej”. Obecnie występują one w dwóch formach tradycyjnej papierowej, którą można posługiwać się do 31 grudnia 2017 r. oraz wprowadzonej w tym roku nowej formie generowanej w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości. Uwaga – znakami w tradycyjnej formie można opłacić pozew tylko do wysokości kwoty 1 500 zł.

Warto pamiętać, że korzystając z pomocy adwokata w niektórych sytuacjach należy dokonać opłaty skarbowej od pełnomocnictwa i wpłacić ją na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim. Więcej o opłacie skarbowej w poprzednim wpisie: opłata skarbowa od pełnomocnictwa .

Adwokat Radosław Kostrubiec, Tomaszów Lubelski 2016

Komentarze: Bądź pierwsza/y
Ostatnio na blogu