BLOG

Witam na oficjalnym blogu kancelarii.
adw. dr Radosław Kostrubiec


7 lutego 2019 r. oraz 28 marca 2019 r. zapadły dwie ważne uchwały Sądu Najwyższego dotyczące problematyki kredytu hipotecznego w podziale majątku wspólnego małżonków.

W dniu 7 lutego 2019 r. w sprawie o sygnaturze III CZP 30/18 Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów wskazał, że art. 618 §3 k.p.c. nie wyłącza dochodzenia między małżonkami roszczenia o zwrot kwoty zobowiązania (np. kredytu) zabezpieczonego hipoteką, spłaconego przez jednego z nich po uprawomocnieniu się postanowienia o podziale majątku wspólnego.

W skrócie: uchwała dotyka istotnego problemu związanego ze wspólnym zobowiązaniem byłych małżonków, którzy w trakcie trwania związku zaciągnęli np. kredyt mieszkaniowy na 20-30 lat. Oczywistym jest, że takie zobowiązanie powinno być spłacone, gdyż rozwiązanie małżeństwa nie powoduje uwolnienia jednego z małżonków z obowiązku uregulowania wspólnych długów. Dzięki wspomnianej uchwale Sądu Najwyższego (mającej moc zasady prawnej) wprost można uznać, że po uprawomocnieniu się postanowienia o podziale majątku wspólnego jeden z małżonków wobec drugiego może domagać się zwrotu spłaconego zobowiązania hipotecznego.

Kolejną istotną uchwałą Sądu Najwyższego jest podjęta 28 marca 2019 r. w sprawie II CZP 21/18 określa ona, że w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków, obejmującego nieruchomość obciążoną hipoteką zabezpieczającą udzielony małżonkom kredyt bankowy, sąd – przydzielając tę nieruchomość na własność jednego z małżonków – ustala jej wartość, jeżeli nie przemawiają przeciwko temu ważne względy, z pominięciem wartości obciążenia hipotecznego.

Zapraszam do lektury poprzedniego artykułu dotyczącego podziału majątku wspólnego opublikowanego w roku 2016:

Podział majątku w Zamościu –bezpłatne porady prawne adwokata z Zamościa w formie bloga

 

adwokat Radosław Kostrubiec Zamość 2019

 

 

 

 

Komentarze: Bądź pierwsza/y
Ostatnio na blogu