BLOG

Witam na oficjalnym blogu kancelarii.
adw. dr Radosław Kostrubiec


15 listopada 2018 roku weszły w życie zmiany kodeksu wykroczeń ustalające nowy próg wartości przedmiotu przywłaszczenia i kradzieży – obecnie wykroczeniem będzie kradzież przedmiotu o wartości do 500 zł.

W dniu 15 listopada 2018 roku na podstawie ustawy z dnia 4 października 2018 r.
„o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw” zmieniono art. 119 §1 kodeksu wykroczeń, na brzmienie następujące: Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 500 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”.

Dotychczasowe przepisy, które w założeniu miały na celu stabilizację brzmienia wspomnianej ustawy i dostosowywanie jej do zmieniających się realiów związanych z wartością nabywczą pieniądza doprowadziły do wykorzystywania tych zapisów przez sprawców czynów zabronionych. Przewlekając postępowanie przed sądem sprawcy próbowali czynów z art. 278 §1 k.k. (kradzieży przekraczającej ustawowy próg uznania czynu za wykroczenie) próbowali doprowadzić do zmiany kwalifikacji prawnej z uwagi na podniesienie minimalnego wynagrodzenia, przez co odpowiadali za wykroczenie a nie występek. Uprzednie brzmienie przepisu było bowiem następujące: „kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza ¼ minimalnego wynagrodzenia podlega karze aresztu ograniczenia wolności albo grzywny”.

Powyższe oznacza zakończenie wykorzystywania swoistej luki w prawie umożliwiającej łagodzenie odpowiedzialności sprawców wskazanych czynów zabronionych.

 

Radosław Kostrubiec Adwokat Zamość 2018

 

Komentarze: Bądź pierwsza/y
Ostatnio na blogu