BLOG

Witam na oficjalnym blogu kancelarii.
adw. dr Radosław Kostrubiec


Decydując się na samodzielne zredagowanie pozwu bez skorzystania z pomocy profesjonalnego pełnomocnika możemy nie zawrzeć wszystkich elementów, których wymaga od nas kodeks postępowania cywilnego. Powyższy problem po wejściu w życie 1 stycznia 2016 r. nowelizacji przepisów wspomnianej ustawy stał się na tyle poważny, że zdecydowałem się go przedstawić czytelnikom bloga. Większość osób wnoszących pozew korzysta ze wzorów zamieszczonych w internecie, które nie zawierają wszystkich elementów koniecznych do nadania sprawie biegu przed właściwym sądem – dodatkowo w pozwie czasem należy obliczyć tzw. „wartość przedmiotu sporu”, co z uwagi na stopień skomplikowania przepisów w tym zakresie stwarza wiele problemów. Dzisiejszy wpis ma za zadanie przybliżyć sposób prawidłowego uzupełnienia braków formalnych pozwu. Z uwagi na regionalny charakter bloga zdecydowałem się przedstawić omawiane zagadnienie na przykładzie Sądu Rejonowego i Okręgowego w Zamościu oraz Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim.

Otrzymując wezwanie do uzupełnienia braków formalnych pozwu skierowane do nas w liście z Sądu pierwszą rzeczą, na którą powinniśmy zwrócić uwagę jest dzień odbioru listu poleconego. W treści pisma zawarty jest tygodniowy termin, po którego przekroczeniu Sąd nie nada biegu postępowaniu, a zwróci nam pozew, który nie wywoła skutków prawnych. Powyższa sytuacja w praktyce może spowodować np. przedawnienie roszczenia dochodzonego pozwem i skutecznie pozbawić nas szans na uzyskanie korzystnego dla nas orzeczenia.

Uzupełniając braki formalne pozwu należy zwrócić uwagę na treść pisma otrzymanego z Sądu, w nim powinny być wskazane wszystkie braki, którymi dotknięty jest nasz pozew. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego (sygn. I CZ 81/11) wskazanie Sądu wzywającego nas do uzupełnienia braków formalnych powinna być czytelne i zrozumiałe a także zawierać pouczenie o konsekwencjach niewykonania wezwania. Najczęstszymi brakami pozwu są: brak odpisu pozwu dla strony przeciwnej, brak opłaty od pozwu – a obecnie pominięcie informacji: „czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia” – co wynika z nowelizacji k.p.c. i dodania art. 187 §1 pkt 3.

Wykonując wezwanie Sądu należy pamiętać o wszystkich uchybieniach naszego pozwu. Konieczne jest uzupełnienie każdego braku, w przypadku, gdy pominiemy chociaż jeden z nich pozew zostanie zwrócony. Jeżeli zostaniemy wezwani do dokonania opłaty od pozwu, konieczne jest podjęcie czynności, o których pisałem poprzednio we wpisie dotyczącym Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim: opłata od pozwu przed Sądem Rejowym w Tomaszowie Lubelskim .

Opłatę od pozwu wniesionego do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zamościu najprościej wniesiemy poprzez przelew na właściwy rachunek bankowy tych sądów wskazany odpowiednio na ich stronach internetowych:

strona Sądu Rejonowego w Zamościu

strona Sądu Okręgowego w Zamosciu

Uzupełnienie braków powinno przybrać postać pisma, w którym wskazujemy na brakujące elementy pozwu, ewentualnie zawierać załączone dokumenty wskazywane przez Sąd. Pismo uzupełniające należy przesłać na adres właściwego sądu, w kontekście wpisu będą to: Sąd Rejonowy w Zamościu, Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim oraz Sąd Okręgowy w Zamościu, których adres będzie podany w otrzymanym przez nas piśmie. Warto pamiętać, że jeżeli nie uzupełnimy braków w sposób poprawny, Sąd nie wezwie nas ponownie, dlatego warto w takich sprawach zwrócić się do profesjonalnego pełnomocnika np. adwokata.

Polecam także kampanię http://zapytajadwokata.pl/.

Adwokat Radosław Kostrubiec,

Zamość 2016

Komentarze: Bądź pierwsza/y
Ostatnio na blogu