BLOG

Witam na oficjalnym blogu kancelarii.
adw. dr Radosław Kostrubiec


W wyroku rozwodowym Sąd Okręgowy w Zamościu orzeka o kontaktach z dzieckiem, wszystko na pozór wydaje się uzgodnione, strony postępowania dochodzą do porozumienia i uznają, że taki sposób utrzymywania kontaktów pozwala na utrzymanie rodzicielskiej więzi. Co w przypadku, gdy druga osoba utrudnia nam widywanie się z dzieckiem traktując je jako kartę przetargową? Czy mając wyrok Sądu Okręgowego bądź Sądu Rejonowego w Zamościu jesteśmy zdani tylko na własną determinację w dążeniu do wykonywania kontaktów?

Polski ustawodawca przewidział rozwiązania, które mają pomóc rodzicom dzieci wykonywać rozstrzygnięcia sądów w zakresie kontaktów. Oddział 6 Rozdziału 2 Kodeksu postępowania cywilnego wskazuje na dopuszczalne możliwości, które przysługują uprawnionym w związku z wykonywaniem kontaktów z dzieckiem. Dokonując analizy wspomnianych przepisów należy podzielić je na dwa etapy dochodzenia wykonywania kontaktów.

Pierwszą możliwością, która umożliwia nam przymuszenie osoby, pod pieczą której pozostaje nasze dziecko jest wniosek do Sądu o zagrożenie jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej (osobie, która ma prawdo do kontaktów) oznaczonej sumy pieniężnej, za każde naruszenie obowiązku. Powyższe oznacza, że każde niewykonanie kontaktów jest w istocie naruszeniem obowiązku. Wysokość sumy pieniężnej będzie określona przez Sąd, po rozważeniu sytuacji majątkowej osoby pod pieczą, której pozostaje dziecko.

Po wydaniu postanowienia, które zagroziło nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej i w dalszym ciągu brakiem wykonywania orzeczenia o kontaktach możemy wnioskować o nakazanie zapłaty wspomnianej kwoty, która będzie ustalona stosownie do liczby naruszeń. Istotnym ukłonem w stronę osób uprawnionych jest brak konieczności nadawania klauzuli wykonalności powyższemu postanowieniu. Po uprawomocnieniu się postanowienia jest ono tytułem wykonawczym, na podstawie którego możemy wszcząć postępowanie egzekucyjne u komornika, co może skutecznie zmusić osobę uniemożliwiającą nam kontakty z dzieckiem do prawidłowego ich wykonywania.

Powyższe rozważania dotyczą nie tylko rodziców, których kontakty nie są wykonywane w sposób prawidłowy, ale również innych osób uprawnionych, które mają ustalone kontakty przez Sąd, na podstawie orzeczenia bądź ugody przed Sądem lub mediatorem.
Wydane postanowienie zarówno co do zagrożenia zapłatą określonej sumy pieniężnej jak i nakazujące jej zapłatę jest zaskarżalne. Jeżeli zatem nie zgadzamy się z postanowieniem sądu w tym przedmiocie, możemy złożyć stosowne zażalenie na zasadach ogólnych.

Adwokat Radosław Kostrubiec Zamość 2016

Komentarze: Bądź pierwsza/y
Ostatnio na blogu